Copyright

  • FX Prospect (met bijbehorende internetadressen www.fxprospect.com en www.fxprospect.nl) is een geregistreerd handelsmerk van Simon Knappstein. Alle rechten voorbehouden.
  • Deze website is beschermd door het auteursrecht. FXProspect.com en FXProspect.nl zijn bestemd voor professionele marktpartijen zoals de treasury-afdelingen van zakelijke bedrijven, financiële instellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van hardcopy voor eigen gebruik. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Simon Knappstein is het niet toegestaan deze website of delen daarvan op enigerlei wijze te verveelvoudigen, te distribueren of beschikbaar te stellen op een netwerk.
  • Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Simon Knappstein is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.