EUR/USD outlook 2015

Ik merk dat het woord “valutaoorlog” in toenemende mate in commentaren gebruikt wordt. Zowel door serieuze als minder serieuze bronnen. De serieuze bronnen haasten zich dan nog om wel te stellen dat het niet om een uitgesproken oorlog gaat. En inderdaad, zonder uitgesproken oorlogsverklaring is er geen sprake van oorlog.
Opvallend verschil tussen de situatie nu en devaluaties en valutaoorlogen in vroegere tijden is het feit dat het primaire doel nu niet is om door middel van een goedkopere valuta een betere exportpositie te verkrijgen maar om inflatie te importeren. En natuurlijk, een betere exportpositie helpt ook mee om de economie op gang te krijgen.
Het stoppen van deflatie c.q. disinflatie middels een lagere koers van de nationale munt is iets wat de ECB, de Bank of Japan, de Zweedse Riksbank, en de SNB openlijk nastreven. Maar per definitie kunnen niet alle munten in waarde afnemen. Dus de meest logische tegenhanger voor deze munten is de Amerikaanse Dollar die het afgelopen half jaar al veel in waarde is gestegen, en dat naar verwachting komend jaar nog verder zal doen. Dus ook tegen de EUR zal de USD naar verwachting in waarde stijgen.

De eurozone kampt met lage GDP groei en lage, dalende inflatie. Daarentegen ligt in de US de trendmatige GDP groei rond de 2,5% en inflatie is stabiel en nog wel duidelijk onder de 2%. Voor de verwachte koersontwikkeling volgend jaar in EUR/USD speelt de lage inflatie een belangrijke rol.
Aan de Euro-zijde van het paar geldt dat de ECB met maatregelen en aangekondigde maatregelen bezig is het monetair beleid te verruimen en de balans te vergroten. President Draghi heeft 4 december een beslissing tot eventuele QE middels het opkopen van staatsobligaties uitgesteld tot in het voorjaar 2015.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is de situatie bijna diametraal anders. De economie groeit en de werkloosheid neemt af. De inflatie is hoger, al ligt die nog wel onder de 2% y/y wat duidt op bescheiden loongroei en nog ruimte in productiecapaciteit. De recente daling van de olieprijs speelt aan beide zijden van de oceaan een rol, al kan de Fed het zich beter veroorloven dit als een tijdelijk effect te zien.
De Fed maakt zich op om de rente volgend jaar te gaan verhogen.

Met een zo duidelijk uiteenlopend monetair beleid kan het geen verrassing zijn dat de meeste partijen een verdere daling van EUR/USD in 2015 voorzien. Consensus opinie voorziet een geleidelijke daling van EUR/USD naar 1,20 over 6 maanden en 1,18 over een jaar. Dat is een heel beperkte daling van 6 cent vanaf de huidige koers rond de 1,24. Beperkt in die zin dat EUR/USD het afgelopen half jaar ruim 14 cent is gedaald.
Waar de meningen over verschillen is met name het tijdstip van een eerste renteverhoging door de Fed, en in mindere mate of en wanneer de ECB tot QE middels staatsobligaties over gaat.
In de afzonderlijke verwachtingen lijkt er een rechtstreeks verband tussen het verwachte moment van renteverhoging door de Fed en het niveau van EUR/USD over een jaar. Hoe eerder de renteverhoging hoe lager EUR/USD over een jaar.
Rabo verwacht een eerste renteverhoging pas in december 2015 en ziet een geleidelijke daling van de koers naar 1,20 over een jaar. Reden voor de later dan consensus renteverhoging is het feit dat de sterkere USD een impliciete verkrapping is, die gekoppeld met een tijdelijke druk op de inflatie door een lagere olieprijs, de Fed genoeg ruimte geeft om een renteverhoging ver voor zich uit te schuiven.
Scotiabank verwacht een eerste renteverhoging in 2Q15 en ziet een koers van 1,18 over een jaar. Zij zien de US economie wel sterk verder groeien maar constateren nog genoeg “slack” op de arbeidsmarkt en beperkte salarisgroei zodat de inflatie voorlopig nog geen probleem is voor de Fed
Handelsbanken verwacht een eerste renteverhoging al in maart 2015 en voorziet een koers van 1,10 over een jaar.
EUR/USD exchange rate wisselkoers euro dollar
Welk scenario u ook het meeste aanspreekt, met een scenario van een hogere EUR/USD
houdt geen enkele bank rekening, hoogstens gelijkblijvend.

Follow me