Verrassende extra verruiming door de Bank of Japan

De BoJ heeft vannacht in een verrassende zet een verdere verruiming van het monetair beleid aangekondigd.
Deze set van maatregelen:

  • Verhoging van de doelstelling voor het vergroten van de monetaire basis van 70.000 miljard Yen naar 80.000 miljard Yen per jaar.
  • Verhoging van het opkopen van Japans Staatsleningen met 30.000 miljard Yen per jaar
  • Het verdrievoudigen van het opkopen van het aantal ETFs en JREITS
  • Het opnemen van ETF’s op de Nikkei 400 in het opkoop programma
  • Het verlengen van de duratie van de JGB portefeuille naar 7 – 10 jaar

(op het eerste en het laatste punt was de stemverhouding 5-4 binnen de Board of Governors)

zorgde voor een stijging van de Nikkei met 4,8% en deed USD/JPY stijgen naar 112, 40 op dit moment (4 PM CET)
De consensus verwachting voor USD/JPY in de rapportage van 15 oktober jl. voorzag een stijging van 108,30 naar 113,30 op een jaar tijd. De algemene opinie was dat de BoJ ergens in de loop van volgend jaar verder zou verruimen. Dat het besluit om te verruimen vandaag al genomen is komt dus duidelijk als een grote verrassing.
Gisteren schreef CIBC nog in hun maandelijkse FX Outlook over het Japanse monetaire beleid: “The bottom line is that you don’t need to be a master chef to realize that additional monetary stimulus is probably the key ingredient in the Japanese policy pie” Een dergelijke verruiming verwachtten ze echter pas in 2Q15 gezien het feit dat hun koersverwachting eerst gelijkblijvend is rond 109 en pas in 2Q15 een spike naar 112 maakt om vervolgens weer terug te zakken naar 110.
Rabo spreekt in hun dagelijkse commentaar de verwachting uit dat dit pakket wellicht een beetje gaat helpen om de inflatie omhoog te krijgen maar dat bij het uitblijven van structurele maatregelen de impact beperkt zal blijven. Rabo voorziet een USD/JPY niveau van 110 over 3 maanden, 112 over 6 maanden en 115 over een jaar.

Daarnaast was er nieuws over het al eerder gesignaleerde intentie door het GPIF (het Japanse ambtenarenpensioenfonds) om de asset allocatie te veranderen ten laste van het percentage Japanse Staatsleningen en ten gunste van het percentage (Japanse en buitenlandse) aandelen. Ook dit zorgde voor een steun in de rug van de Nikkei en voor een verzwakking van de Yen.

Follow me