Russische Roebel onderuit

Vandaag heeft de Roebel een all-time laagtepunt bereikt tegenover de USD. De koers noteerde kort iets boven 37,0. Dit heeft alles te maken met de escalerende crisis in Oost-Oekraïne.
De consensus verwachting voor USD/RUB in het augustus rapport van FX Prospect houdt wel rekening met een verzwakking van de Roebel maar niet in deze mate, nl. 36,20 voor het einde van dit jaar en 38,30 over 12 maanden. Danske Bank is verreweg het meest bullish met een verwachte koers van 38,70 aan het eind van dit jaar.
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat na de verschijningsdatum van het rapport de CBR de bandbreedte van de RUB corridor ten opzichte van het EUR- en USD mandje met 2 Roebel heeft verruimd en een aanpassing in de interventiebedragen heeft gedaan. Dat komt er op neer dat de CBR niet meer intervenieert binnen de range 35,4 – 44,4 tegen het mandje.

(bron grafiek: Nexus Nordea)
De doelstelling van de centrale bank om eind 2014 de Roebel geheel free floating te maken is daarmee weer een stap dichterbij gekomen. Het belang van de corridor en het bijbehorende interventieschema is nu praktisch verwaarloosbaar geworden. De situatie na afschaffing van de corridor zal dan praktisch niet heel veel anders zijn dan nu, want de CBR behoudt zich wel het recht op interventie voor. Alleen zal het moment waarop en het bedrag waarmee dat plaats vindt geheel discretionair zijn.
De verwachting van Nexus Nordea is dat door de verruiming van de bandbreedte de volatiliteit de komende maanden wel zal toenemen. Ook zij voorzin wel een geleidelijke verzwakking van de Roebel door aanhoudende kapitaalvlucht.
Risico is dat er mogelijk nog renteverhogingen zullen plaatsvinden komende tijd om de koers van de Roebel te steunen en de inflatoire druk vanwege de zwakkere Roebel af te remmen.

Follow me