EUR/USD, quo vadis?

Sinds het tweede kwartaal van dit jaar toen EUR/USD tot bijna aan vervelens toe rond de 1,38 en 1,39 bleef liggen is het paar gedaald naar net iets boven de 1,3250 nu. Dat is een daling van ongeveer 1 figuur per maand. Als de daling in deze mate doorzet dan noteert EUR/USD aan het eind van het jaar rond de 1,2850
In de consensus FX rapportage van augustus is te zien dat de gemiddelde verwachting voor het eind van dit jaar op ongeveer 1,3050 ligt. Als de consensus gelijk krijgt betekent dat een vertraging in de daling gedurende de rest van dit jaar.

Van de deelnemende partijen is Rabobank het meest positief voor EUR/USD met een verwachte koers van 1,3250 op het eind van dit jaar, en Danske Bank het meest negatief met een verwachting van 1,2850.
Rabo verwacht dat hoewel EUR/USD zich in een neerwaartse trend bevindt de snelheid van de daling verder gematigd zal zijn, beperkt door een “dovish” Yellen. Verder verwacht de Rabo dat de Fed pas in 4Q15 de rente zal verhogen. (2 kwartalen later dan wat de markt nu algemeen verwacht) Daarbij refereert zij aan een opmerking van Fed’s Fischer: “year after year we have had to explain from mid-year on why the global growth rate has been lower than predicted as little as two quarters back.” Met als gevolg dat verwachte renteverhogingen steeds vooruit zijn geschoven. Ook de komende tijd ziet de Rabo dit gaan gebeuren. Zij acht de Euro kwetsbaar maar voorzien zoals gezegd geen sterke daling, want onder meer is er steun doordat de CFTC speculatieve netto shortpositie nu het grootst is sinds augustus 2012. (In de redenatie: als er geen verkopers meer bij komen gaat de koers ook niet lager). Aangezien de TLTRO pas komende maand van start gaat en het effect van de lagere euro-koers op de (geimporteerde) inflatie en op exportgroei ook niet op korte termijn zichtbaar zal worden zal speculatie over verdere QE door de ECB nog wel aanhouden. Dat kan voor extra beweeglijkheid in de koers zorgen maar heeft geen invloed op de eindejaar verwachting.
Danske geeft twee hoofdredenen waarom zij EUR/USD op 1,2850 het jaar zien eindigen.
Eerste reden is het uiteenlopen van het monetaire beleid tussen de Fed en de ECB. Ergo, de ECB staat aan het begin van een verdere verruiming en balansverlenging, en de Fed staat aan het eind van verruiming/begin van verkrapping. De tweede reden is wat zij noemen “het crowding-out” van buitenlandse aankopen in de obligatiemarkt van de perifere eurolanden. Danske verwacht dat banken uit de Eurozone hier de overhand in zullen nemen. En daarmee valt de instroom in de Euro, die eerder dit jaar EUR/USD zo onverwacht boven de 1,38 hield, weg, en is daarmee dus een negatieve factor voor de eindejaar verwachting.

De bank die op langere termijn het meest negatief is op EUR/USD is het Zweedse Handelsbanken. Die voorzien EUR/USD op 1,10 over een jaar tijd. Consensus is 1,25.

Follow me