Is de competitieve devaluatie van de Zweedse Kroon nu klaar?

Na de onverwacht grote rentedaling van 50bp op 3 juli jl. liep EUR/SEK sterk op van 9,1500 naar 9,3500 om de dag op 9,3000 te eindigen. Dat was 0,25 Krona boven de 1-maands consensus verwachting in het juni consensus rapport.
In het nieuwe rapport van julli is te zien dat verscheidene partijen hun verwachtingen navenant hebben aangepast en ligt de hele verwachtingscurve ongeveer 0,25 Krona hoger. De algemene opinie is dat met deze verlaging ( de reporente ligt op 0,25%, de depositrente op -0,50%) de Riksbank geen conventionele middelen meer heeft om de disinflatie te bestrijden maar dat het waarschijnlijk ook niet nodig zal blijken. Volgens Danske Bank duiden PPP, lopende rekening, overheidsfinanciën en GDP groei vooruitzicht op een stijging van de Krona op middellange termijn. ING waarschuwt wel dat wanneer de inflatie gedurende de zomer niet zou aantrekken er mogelijk speculatie in de markt kan gaan optreden dat de Riksbank op een andere, creatieve manier voor monetaire verruiming kan gaan zorgen. De vergadering van 27 oktober zou daarvoor een geschikte mogelijkheid kunnen zijn. Echter, inflatiecijfers over juni, gepubliceerd op 10 juli waren hoger dan verwacht. Volgens een update van Nordea was deze stijging vrijwel geheel te danken aan geïmporteerde inflatie als gevolg van een zwakkere Krona gedurende het voorjaar. Als die aanname correct is dan valt te verwachten dat inflatie de komende periode verder op zal lopen omdat de Krona met deze recente renteverlaging nog verder verzwakt is. Daarmee zou een volgende rentestap volgens Handelsbanken in 2015 weer omhoog kunnen zijn. Ik heb echter nergens gelezen wat de invloed zou zijn wanneer de ECB zich gedwongen voelt tot volledige QE over te gaan.
Consensusverwachting voor EUR/SEK aan het eind van 2014 ligt op 8,9820 en op 8,8310 over een jaar.
De renteverlaging is wel een extra probleem voor de oververhitte huizenmarkt en de grote gemiddelde huishoudschuld (hypotheken). Klaarblijkelijk vertrouwt de Riksbank erop dat de politiek met macro-prudentiele maatregelen daar in zal grijpen. Misschien was het geen toeval dat Minister van Financiën Borg op dezelfde dag zijn steun uit sprak voor het verplicht aflossen op hypotheken.
Volgens ING heeft niet alleen Zweden problemen met lage inflatie, ook andere landen aan de rand van de eurozone hebben daarmee te maken zoals Tsjechië, Zwitserland, Hongarije, Roemenië en in mindere mate Noorwegen. Maar dat is voor een volgend artikel.

Follow me