Een nieuw perspectief voor AUD/USD?

In de Juni consensus rapportage voorzag het meest bullish scenario voor AUD/USD op korte termijn een zijwaartse beweging tussen 0,93 en 0,94. Maar ondertussen ligt AUD/USD nu op 0,9460 en is gisteren zelfs even boven 0,95 geweest. Hoger dus dan dat meest bullish scenario.
Wat zijn de argumenten die vorige maand in de research genoemd werden, en hoe werken die op dit moment uit?
Meeste banken zagen wel een lichte verbetering c.q. stabilisatie van de Australische economie maar hielden wel vast aan hun verwachting van een verzwakkende AUD.
Negatieve factoren die genoemd werden waren de afnemende investeringen in de mijnbouwsector, fiscale verkrapping, retoriek van de RBA tegen een hoge AUD en op de langere termijn een afnemend renteverschil. Als positieve factoren werden genoemd het vooralsnog positieve renteverschil, groei in de huizenmarkt, en een stabiele werkloosheid.
Gisteren hield de RBA de rente onveranderd op 2,5% en noemde in het begeleidend commentaar feitelijk dezelfde argumenten als hierboven genoemd. De koers van de AUD werd als historisch hoog omschreven en als zodanig weinig steun biedend aan het bereiken van evenwichtige groei van de economie. Ondanks dat steeg AUD/USD dus behoorlijk en het lijkt er op dat de conclusie van de markt is dat de RBA voorlopig niet bij machte zal zijn om een lagere koers van de AUD te bewerkstelligen.
In het komende Juli consensus rapport zal duidelijk worden of banken ook hun verwachtingen gaan aanpassen.

Follow me