Braziliaanse Real, en het naderend eind van een carry trade

In de huidige marktsituatie met zeer lage volatiliteit floreren carry trades opperbest. Waar de US dollar lang als funding currency dienst gedaan heeft lijkt recentelijk de Euro toch de meest aantrekkelijke currency te zijn geworden om in short te gaan.
Volgens Scotiabank is de afgelopen tijd short USD/BRL een populaire carry trade. Met een rente van 12% op 5-jaars lokale BRL obligaties is zo’n positie dusdanig aantrekkelijk dat de BRL spotkoers een appreciatie van 6% gemaakt heeft sinds het begin van het jaar. (NB. Met zowel een koerswinst als een positief renteverschil als resultaat voor een goede carrytrade)
ING benoemt ook die hoge lokale rentes als meest zwaarwegende factor waarom, tot nu toe, de koers van de BRL op peil is gebleven. Die rentes zijn, vooralsnog, belangrijker dan sluimerend pessimisme over zwakke economische vooruitzichten en de hoge inflatie.
Ook CIBC is op korte termijn nog positief over de Real en voorziet een lagere USD/BRL, maar verwacht na het WK voetbal een sterke verzwakking en dus een hogere USD/BRL.
Redenen zijn een verslechterende budgettaire positie en een verwachte ratings downgrade door S&P van BBB naar BBB-. De huidige fiscale situatie rechtvaardigt zo’n downgrade al volgens hen.
De meeste carry trades kennen geen ordelijk einde. De vraag is wat in dit geval de trigger zal blijken te zijn die voor een exit van short USD/BRL posities zal zorgen. Volgens Scotiabank zou een sterke verhoging van 10-jaars US yields die trigger kunnen zijn.
Consensus verwachting voor USD/BRL is 2,4500 over 6 maanden, en daarna vrij stabiel tot over een jaar. Spotkoers is nu 2,2250.
Consensus voor EUR/BRL is 3,2120 over 6 maanden en 3,1200 over een jaar. Huidige spotkoers is 3,0350.

Follow me