Kan Cable nog stijgen of is het Britse Pond al maximaal gewaardeerd?

Het Britse Pond is het laatste jaar aan een gestage opmars bezig geweest t.o.v. de US Dollar, van rond de 1,50 naar bijna 1,70 twee weken geleden. De vraag is of er nu een einde aan deze stijging is gekomen. In het meest recente FX Consensus rapport is te zien dat de consensus opinie een geleidelijke verzwakking verwacht het komende jaar terug naar 1,64.
CIBC en ING zijn het meest bearish in hun verwachting en geven daarvoor de volgende argumenten. GDP groeiverwachting ligt al rond de 3 a 3,5% voor 2014 en lijkt nauwelijks nog positief te kunnen verrassen. En zelfs al zou er positief nieuws uit het Verenigd Koninkrijk blijven komen dan zal dat nauwelijks voor een verdere stijging van de korte rente (en een afvlakking van de 2 tot 10-jaars rentecurve) leiden gezien de afwezigheid van enige inflatoire druk. Recente inflatiecijfers kwamen ook ruim onder de 2% benchmark uit wat steun geeft aan de BoE Governor Carney die een voorkeur heeft voor een langzame en regelmatige normalisatie van het monetair beleid. Het lijkt er dus op dat het Pond al maximaal geprijsd is tegenover de Dollar. Dit gecombineerd met een stijgende rentecurve in de U.S. en een relatief verzwakkende Euro is de basis voor hun verwachting dat “Cable” het komende jaar zal gaan dalen.
En hoewel Danske en Desjardins op korte termijn het Pond een stapje terug zien doen zien zij op langere termijn de kracht van het Pond overeind blijven rond het huidige niveau van 1,68

Follow me