Heeft de Renminbi een nieuwe trend lager ingezet?

De meeste bijdrages aan het FX Consensus rapport van mei ’14 voorzien dat de Chinese Renminbi op termijn weer in kracht zal gaan toenemen ten opzichte van de US Dollar.
De Rabobank heeft echter een duidelijk contraire visie, die zien USD/CNY stijgen naar 6,30 over 6 maanden en 6,35 over een jaar.
De achterliggende redenatie daarvoor is als volgt: Retail sales laten in tegenstelling tot gerapporteerde cijfers helemaal geen groeivertraging zien als online aankopen worden meegeteld. In dat geval zijn retail sales in 2013 op jaarbasis met ruim 20% gegroeid. Gesteld dat dat correct is dan is het aandeel van consumenten uitgaven in het BNP groter, en het aandeel van investeringen kleiner dan aangenomen. Kleiner, maar nog wel steeds hoog, dat terzijde. Een belangrijke conclusie die de Rabobank hieruit trekt is dat rotatie van een investment gedreven groei naar groei die meer door binnenlandse bestedingen wordt gedreven minder makkelijk is dan eerder aangenomen. Per slot van rekening, als retail sales al met 20% op jaarbasis groeien, waar moet dan de extra groei vandaan komen?
De recente verzwakking van de CNY, gericht op het frustreren van speculatieve carry trades, heeft lagere kapitaal instroom tot gevolg en een iets lagere groei van het BNP uit het oogpunt van kapitaalsinvesteringen. Deze effecten zouden zichzelf kunnen versterken en een verdere uitstroom van hot money en gerelateerde verzwakking van de Renminbi tot gevolg kunnen hebben. Rabobank verwacht dat de PBoC in een zwakkere Renminbi een steun voor de export ziet en daarmee gedeeltelijk kan bijdragen aan algemene groei en werkgelegenheid.
Scotiabank daarentegen constateert dat recente betalingsbalans cijfers de angst voor een grote uitstroom van hot money heeft weggenomen. De recente verzwakking van CNY heeft precies gedaan waar ze voor bedoeld was, nl het stoppen van instroom van speculatief kapitaal. In de nabije toekomst verwachten zij een hervatting van de geleidelijke appreciatie van de Renminbi gesteund door een solide economisch fundament. Naar verwachting staat USD/CNY op 6,10 aan het eind van dit jaar en op 6,01 halverwege 2015.

Follow me